H V A   E R    A D V A N D C E D    G U E S T B O O K    C O D E ?

AGCode er en variant av HTML-tagger som du kanske allerede kjenner til. Enkelt sagt gjør det at du kan legge til stil eller funksjon i en melding som normalt skulle behøve HTML. Du kan bruke AGCode selv om HTML ikke er tillatt i gjesteboken. Du vil kanskje bruke AGCode i stedet for HTML, selv om HTML er tillatt i gjesteboken, siden det både er enklere og sikrere å bruke (feil kode leder ikke til like mange problemer).

Nåværende AGCodes:

URL Hyperlenke
Om AGCode er tillatt, behøver du ikke lenger bruke [URL] for a skape en lenke. Skriv den komplette URL:en på en av følgende måter og lenken kommer til å bli skapt automatisk:
 • http://www.dinURL.com
 • www.dinURL.com

  Legg merke til at du enten kan skrive http://www.dinURL.com eller korte ned til bare www.dinURL.com (eller tilsvarende). Om adressen ikke begynner med "www", må du bruke hele "http://" adressen. Du kan også bruke https og ftp URL prefix i auto-link mode (når AGCode er på).

 • Du kan også bruke "virkelige" hyperlenker gjennom å bruke [url] kode. Bruk følgende format:

  [url=http://www.proxy2.de]hyperlenke[/url]


 • Den gamle [URL] koden kommer fortsatt å fungere, som den beskrives nedenfor. Omgi lenken som vises nedenfor (AGCode vises med rød tekst ).

  [url]http://www.proxy2.de[/url]

  I eksemplene ovenfor genererer AGCode automatisk en hyperlenke til den URL'en som finnes omgitt. Koden gjør også slik at lenken åpnes i ett nytt vindu. Noter deg at "http://" delen av din URL er helt valgfri. I det andre eksemplet ovenfor kommer din URL å hyperlenke teksten til den URL du angir etter er lik -tegnet. Noter deg også at du IKKE må bruke hermetegn i URL-taggen.

E-mail-lenker
For å legge inn en hyperlenket epostadresse i din melding, inneslutt adressen slik som i følgende eksempel (AGCode vises med rød tekst).

[email]webmaster@proxy2.de[/email]

I eksemplet ovenfor genererer AGCode automatisk en hyperlenke til den epostadressen som er omgitt.

Fet og kursiv stil

Du kan skrive fet tekst og/eller kursiv tekst ved å omgir din tekst med [b] [/b] eller [i] [/i] tagger.

Hei, [b]John[/b]

Hei, [i]Maria[i]
Legge til bilder
For å legge til et bilde i din melding, omgi URL:en til ditt bilde slik som i følgende eksempel (AGCode vises med rød tekst).

[img]http://www.yourURL.com/image/logo.gif[/img]

I eksemplet ovenfor gjør AGCode slik at bildet automatisk synes i din melding. Noter: "http://" delen av din URL MÅ ANGIS før [/img] koden.

Legge til Flash
For å legge til flash i din melding, omgi URL:en til flash filen slik som i følgende eksempel (AGCode vises med rød tekst).

[flash]http://www.yourURL.com/image/funny.swf[/flash]
[flash]http://www.youtube.com/watch?v=pz0XNGJ-ep8[/flash]

I eksemplet ovenfor gjør AGCode slik at flash filen automatisk synes i din melding. Noter: "http://" delen av din URL MÅ ANGIS før [flash] koden.

Noter
Du kan ikke bruke både HTML og AGCode for å utføre samme funksjon. Noter også at AGCode ikke er case-sensitive (Du kan altså skrive enten [URL] eller[url]).

Feil AGCode bruk:
[url] www.proxy2.de [/url] - skriv ikke mellomrom mellom koden og teksten du vil bruk koden på.

[email]webmaster@proxy2.de[email] - slutten av koden må inneholde en forover-slash ([/email])