Kart over de 40 toppene på Jan Mayen som er med på "Superkjentmannsmerket" - Map showing the 40 summits you have to climb to receive the "Superkjentmannsmerket"

     

Sorte er topper jeg ikke har vært på ennå (Har vært på alle pr 05/02.2006)

I have been to all the red ones.

     
Nr Navn Moh
Nr Navn Moh
1 Nunataken 1550
21 Ronden 363
2 Rudolftoppen 769
22 Hjelmen 341
3 Palffykrateret 637
23 Sørkapp 327
4 Blinddalstoppane 636
24 Wildberget 300
5 Sternecktoppen 569
25 Eskkrateret 284
6 Karl Stephan 551
26 Danielsenkrateret 279
7 Lunckekjegla 551
27 Hannberget 242
8 Kuppelen 550
28 Eggøya 217
9 Midtfjellet 534
29 Neumayertoppen 198
10 Borga 522
30 Pjusken 196
11 Frognertoppane 519
31 Pukkelryggen 187
12 Askheimtoppen 509
32 Kota 184
13 Scoresbyberget 442
33 Kvalrossen 157
14 Trollslottet 424
34 Hochstetterkrateret 138
15 Flykollen 419
35 Fugleberget 136
16 Kanthøgda 419
36 Richterkrateret 108
17 Kubbestolen 408
37 KappMuyen 107
18 Fritz Øien-berget 400
38 KappHåp 40
19 Holtanna 400
39 KappWien 20
20 Schiertzegga 378
40 Vakta 14
     
Lagt til vinter 05-06 (Holtanna er fjernet):
     
41 Parasitten 375