Jan Mayen 16-17.04.2005

Helgetur til Gamlemetten.

Weekend trip to the old meteorological station, Gamlemetten.

Søyla.

A 200 metres high columnar called Søyla.

Rast under Søyla.

Taking a rest under the Søyla.

 

Eggøya i bakgrunnen, stilling fra krigens dager i forkant.

In the backgound Eggøya, in front remains from WW2.

Ingar og Harald kommet frem til Gamlemetten.

Ingar and Harald at Gamlemetten.

Jeg og Trond foran det vakre maleriet...

Me and Trond.

Gamlemetten.

The old meteoroligcal station.

Mot sør-øst.

Towards south-east.

 

 

"THE OLD LOO'S FRIENDS!" Please don't throw fag-ends into the loo! The fag-ends becomes moisty, and hard to light!

Indrefilet til middag.

Dinner: Beef rib steak.

Svein og Roger er godt fornøyde.

Two happy guys; Svein and Roger.

Dagen etter. Den sorte stranda er "Bommen" som er vollen mellom havet og Nord-laguna. Gamlemetten kan skimtes på brinken.

The next day. The black beach is called "Bommen", and is the dike between the ocean and the lagoon "Nordlaguna". Gamlemetten can be seen on the brink.

Vi tok turen tilbake over Fugleberget.

The hike back went over the mountain Fugleberget.

Laaangt ned...

A looong way down.

 

 

 

Toppen. Ikke mulig å komme opp på. Kanten mellom meg og toppen går 300 meter rett ned.

The summit. Not possible to climb. It is 300 metres down to the sea between the summit and me.

Ok...litt skrått da... De hvite prikkene på fjellene og over havet er fugler (Havhest).

The white dots over the sea and in the mountainside are birds (Fulmarus glacialis, Arctic petrel)

  Nede bak meg er Maria Musch-bukta. I bakgrunnen Danielsenkrateret.

Behind me the bay Maria Musch and the crater Danielsenkrateret.

Tilbake mot Gamlemetten. Nordlaguna det blålige ned til høyre. Den er 40 meter dyp og det lever store ferskvannslaks (?) der. Er visst helt hvite i kjøttet.

Towards Gamlemetten. Nordaguna (The Northern Lagoon) to the right. It is 40 metres deep, and fish lives there.

 

Maria Musch. I bakgrunnen Fugleberget. I denne bukta lå det i de første Internasjonale Polar-år 1882-83 en østerrisk-ungarsk ekspedisjon her. Kartene de tegnet var i bruk til 50-tallet. Steinene oppe på kanten er en grav som holder på å bli vasket ut i havet.

Maria Musch. The mountain Fugleberget in the background. This is where in the first International Polar-years (1882-1883), a Dutch-Hungarian expedition were located. The maps they drawed were used until the 50's. The rocks on the hill are a grave which is beeing washed into the sea.

Kiste som henger halvveis i lufta, 10 m over stranden.

A coffin halfway into the air, 10 metres above the sea.

På vei opp mot Danielsenkrateret. Her ligger vrakrestene etter et styrtet tysk firemotors bombefly som hadde en besetning på ni. Her en av motorene.

Towards the crater Danielsenkrateret. Here you will find the remains of of a German four-engined bomber with a crew of nine. Here one of the engines.

Det meste var skjult av snø, men opp mot toppen traff vi på disse delene.

Most of it was undet the snow, but we found these parts.

 

 

Nesten på toppen. Brattere enn det ser ut til... På toppen står diverse sendere og antenner.

Almost at the top. It's steeper than it looks. There are various antennas and transmitters on the top.

 

Fugleberget og Nordlaguna. Beerenberg er i skyene opp til høyre.

Fugleberget and Nordlaguna. Beerenberg up in the skies to the right.

Til høyre Haugenstranda og Kvalrossen.

The beach Hangenstranda and the mountain Kvalrossen.

Søyla til venstre. Midtfjellet som vi var på to dager før ligger inne i skyene midt i bildet.

Søyla to the left. The mountain that we climbed two days earlier are inside the skies.

 

 

 

Mye spesiell natur. På vei ned på Sør-laguna.

Peculiar nature. On our way down to The Souhern Lagoon (Sørlaguna).