Jan Mayen 15.04.2005

Kveldstur opp Borgdalen, over Midtfjellet og ned Trolldalen. Ja, det kan være fint vær her også...

Evening trip going up the dale Borgdalen, over the mountain Midtfjellet and down the dale Trolldalen. Yes, it can be nice weather here too, indeed!

Greyling og Ingolf.

Greyling and Ingolf.

 

På vei opp Borgdalen.

On our way up the dale Borgdalen.

Beerenberg med hatt.

Beerenberg with a hat on.

Det ble veldig fint vær etterhvert. Her utover havet rett mot Grønland.

The weather got really nice. View over the sea towards Greenland.

To på turen gikk opp på Borga i stedet for Midtfjellet. Her runder de et krater.

Two of us climbed the mountain Borga instead of Midtfjellet. Here they are walking around a crater.

 

 

 

 

Endel små-vulkaner.

Some small craters.

På toppen av Borga.

The summit of Borga.

Gjermund og meg.

Gjermund and me.

Se ringen rundt sola.

Note the circle around the sun.

 

 

Lang aketur.

A really long sledging hill.

 

 

Spesiell stein.

Nice rock.

 

Nesten nede igjen.

Almost back home.