Jan Mayen 10.04.2005

Prosjekt... Lage WLAN-antenne...

Project: Building a WLAN-antenna.

Halvor dypt konsentrert.

Halvor in deep consentration.

Medskyldige prosjektdeltakere: Halvor, meg og her Ingar.

Fellows in crime: Halvor, Ingar (picture) and me.

Skal bli ei Helix-antenne. Reflektoren/speilet er av kobber mens holderen til selve antenna er laget av pleksiglass.

It's going to be a Helix-antenna. The deflector is made from copper, while the antenna-holder is made form plexiglass (?)

Det ferdige produktet. Nå gjenstår kun å lage en til samt å tune de riktig.

The result. We only have to make another one...