Jan Mayen 1. juli (July 1.)

Kystvakta kom med diesel og forsyninger.

The Coastguard bringing diesel and other supplies.

Dorrey-en på vei ut i Kvalross for lossing av varer.

The Dorrey beeing pushed into the water.

KV Tromsø.

 

 

Måtte ut og inn fem ganger. Innimellom sto Eva og serverte pølser.

Had to do five trips. Eva served hotdogs.

Etter at lossinga av varer var ferdig dro de over til andre siden av øya for å levere fra seg dieselen. På denne siden var det selvfølgelig tåke...

When the unloading was done, the Coastguard moved to the other side of the island to deliver the diesel. Fog? Of course.

Her klargjør de skyting av line opp på land. Skipet lå for anker med akter ca 500meter fra land, og ble fortøyd to steder for å ligge helt i ro.

Preparing to fire the rope onshore. The ship was laying at anchor 500 metres offshore, and was moored two other places to keep steady.

Så, etter mye jobbing fikk vi endelig slangen i land kl 0100. Skipet ligger i tåka rett ut. Nå gjenstod bare å pumpe i land 700000 liter diesel.

After working hard, the hose finally reached shore at 0100 A.M. Now they only had to unload 700000 litres of diesel.