Jan Mayen 14. mars

Ettersyn av master og skifting av mastelys.

Først må man parkere.

Halvveis oppe i MF-masta.

Fra toppen. Metten og Olonkin kan skimtes.

Jan Mayensfield.

Metten. Vidar fyller vann.

 

Så måtte vi inn og hente litt mer utstyr. Kåre er fornøyd med parkeringa her også.

 

Olonkin fra den nordligste masta til den logperiodiske antenna.

Helenesanden. Eggøya det mørke til høyre.

Så var det ned igjen.
Tilbake til forsiden eller til gjesteboka.